AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA

recepcia@afrehab.sk | +421 948 446 652  

Vývoj dieťaťa od narodenia až po zdravú chôdzu. 1. časť - novorodenecké obdobie (0 - 4 týždne)

NOVÝ SERIÁL O VÝVOJI DIEŤAŤA !!! Jednotlivé fázy vývoja dieťaťa od narodenia až po zdravú chôdzu (mesiac po mesiaci)

V novom roku vám prinášame seriál o vývoji dieťaťa od narodenia až po samotnú bipedálnu lokomóciu – teda  zdravú chôdzu. Popíšeme si v jednotlivých dieloch – vývojových štádiách, čo je to správny fyziologický vývoj, aké sú najčastejšie odchýlky od správneho vývoja v jednotlivých štádiách a kedy treba vyhľadať odbornú pomoc.

Jednotlivé fázy vývoja dieťaťa od narodenia až po zdravú chôdzu

1. ČASŤ
NOVORODENECKÉ OBDOBIE
0 – 4 týždne

Ako už samotný nadpis hovorí, dnes sa budeme zaoberať vývojom bábätka od narodenia do 4 týždňov života. Vo všeobecnosti si na začiatok musíme povedať, že z pohľadu fyzioterapie sa do 6 mesiacov života popisuje vývoj samostatne v polohe na chrbte a v polohe na bruchu. Preto aj my budeme hodnotiť dieťatko z dvoch polôh.

Poloha na chrbte:

Dieťa je na začiatku života výrazne asymetrické, má flekčné držanie tela (všetky končatiny sú v každom kĺbe zohnuté), prevláda holokinéza (hýbe sa celé) a dieťa opticky nefixuje svoje okolie.
Hlavu má dieťa v úklone, otočená je prevažne na jednu stranu a v miernom záklone. Dieťa je zaťažené na tvárovej strane (čeľustná strana). Neleží na chrbte, ale skôr trochu na boku.
Ruky má zovreté do päste, s ohybom zápästia k malíčkovej strane a 1. článok palca má v dlani.
V 2. týždni života mierne povoľuje flekčné držanie tela a dieťa je schopné otáčať hlavu do oboch strán. Dieťa je neustále v pohybe a jeho pohyblivosť je veľmi bohatá. Neustále sa mrví.  
Vo 4. týždni je 50 % detí schopných opticky fixovať.  Optická fixácia = nadviazanie očného kontaktu. Doba očného kontaktu je veľmi krátka a dieťa sa vie na krátku dobu aj usmiať.  Pokiaľ je dieťa v polohe na chrbte schopné opticky fixovať, môžeme na krátko vidieť motorický model šermiar. Je to začiatok tvorby opornej bázy.
Do 4. týždňa prevláda u dieťaťa fyziologická predilekcia – prevláda rotácia hlavičky na jednu stranu, musí ale vedieť stočiť hlavičku aj na druhú stranu.  
Na konci 4. týždňa sa môže objaviť u detí ďalší globálny model – poloha šermiara. O tom ale v ďalšej časti. Čo je ešte v tomto období zaujímavé a prítomné, je takzvané primitívne kopanie.
Primitívne kopanie:
-ide o striedavý pohyb dolných končatín v maximálnom rozsahu. Je to ako kladka. Jedna noha ide do flexie (zohnutia) a druhá noha ide do extenzie (vystretia).

 

Poloha na bruchu:

Končatiny sú vo flekčnom postavení (všetky končatiny sú v každom kĺbe zohnuté), dieťa je výrazne asymetrické s veľkou lordózou (prehnuté v chrbte do záklonu).
Hlavu má dieťa v miernom záklone a úklone na záhlavnú stranu. Konvexita trupu (úklon trupu)je na tvárovej strane, viac zaťažená je záhlavná strana.
Novorodenec nemá opornú bázu, ale má úložnú polohu. Ramená a panva sú zošikmené. Lopatky sú vyššie ku krku (dieťa ako keby nemalo krk). Lakte sú nad podložkou a až v 2. týždni klesajú na podložku. Ruky sú držané do pästí s úklonom zápästia k malíčkovej strane a palec má byť v pästičke schovaný len po 1. článok.
Nohy sú vo flekčnom držaní (skrčené vo všetkých kĺboch) a prsty sú roztiahnuté do vejára. V 2. týždni je zadoček vo vzduchu a spôsobuje to pritiahnutie stehien.
Dieťa roluje hlavu po bradu a na strane tváre je telo viac od podložky ako na strane záhlavia.  Fyziologický jedinec dokáže otočiť hlavu.

 

Pokiaľ sa dieťa vyvíja správne, malo by sa u neho ukázať všetko vyššie napísané. Dôležité je zdôrazniť, že sa to týka detí s fyziologickým – prirodzeným pôrodom. Pokiaľ sa vaše dieťa nevyvíja fyziologicky, vyhľadajte odbornú pomoc a neváhajte nás kontaktovať.
V ďalšej časti si popíšeme vývoj dieťaťa od 4 týždňov do 8 týždňov a takzvaný globálny model – šermiara.

 


Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží