AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA

recepcia@afrehab.sk | +421 948 446 652  

Ako rozlíšiť torticollis od šikmého krku a ako prebieha liečba?

Často sa vo svojej praxi stretávam s mylným vysvetlením si diagnózy torticollis, hlavne u detí tesne po pôrode. Zväčša sú hneď na začiatku deti neprávom zaškatuľkované touto diagnózou, a nie vždy oprávnene. Čo je teda fyziologická predilekcia, šikmý krk a čo torticollis? Všetko to závisí od včasnej a kvalitnej diagnostiky a samozrejme rehabilitácie...


Ako rozlíšiť torticollis od šikmého krku a ako prebieha liečba?

Fyziologická predilekcia

Ide o stav, ktorý je fyziologický, a teda štandardný pre deti od narodenia do 4 týždňov. Dieťa už počas vývoja v brušku matky zaujíma určitú polohu a po pôrode preferuje teda rotáciu hlavičky do tej strany, ako bolo uložené v brušku matky. Vždy je ale veľmi dôležité, aby dokázalo hlavičku udržať aj v opačnej strane, akú preferuje.

Preto je dobré ako prevenciu voči šikmému krku dieťatko  pravidelne pretáčať na obe strany. Najjednoduchší spôsob, ako bez násilia otočiť hlavičku dieťaťa, je zobrať mu svetlo dlaňou ruky na preferovanej strane a pomaličky ho pretočiť na druhú stranu, ktorá je menej využívaná.

Šikmý krk

Po 4. týždni života dieťaťa je už prirodzené, že z času na čas a stále viac a viac sa otáča na jednu a druhú stranu. Je schopné nadväzovať optický kontakt na 50 %. V 6. týždni na 75 % a v 8. týždni na 100 % za predpokladu, že nie je slepé a má správny psychomotorický vývoj.

Akonáhle dieťa aj naďalej preferuje rotáciu hlavičky do jednej strany, hovoríme o šikmom krku. Je to predzvesť budúceho torticollisu, ale ešte stále to nie je torticollis a dá sa krásne liečiť. Okrem toho, že dieťa preferuje rotáciu hlavičky do jednej strany, je viditeľná aj mierna a postupne sa zväčšujúca asymetria tváre a záhlavia. Laicky hovoríme o zležanej hlavičke.

Prvou pomocou je polohovanie dieťatka. Ale nie vankúšmi, vypodkladaním hlavičky do jednej strany, ako to často býva odporúčané. To len problém zväčší, a to nie je želaný efekt. Ak pozorujete na svojom dieťati niektorú s popisovaných odchýliek, je dobré vyhľadať špecialistu na detskú neurológiu, respektíve vývojovú ontogenézu (vývoj dieťaťa). Ide o fyzioterapeutov - Vojta špecialistov, ktorí sú svojimi znalosťami schopní správne vyhodnotiť vývoj - či už fyziologický, alebo s odchýlkami.  Na základe vyšetrenia sa vyhodnotí  kvalita vývoja, miera odchýlky a odporučí sa polohovanie alebo terapia – Vojtova metóda.

a, stimulácia dieťaťa a motivácia na rotáciu hlavičky do oboch strán. Sme schopní to dokázať tak, že všetky podnety dáme na stranu, ktorú dieťa neguje. Pristupujeme, oslovujeme dieťa z menej preferovanej strany. Hračky, svetlo, okno, rádio, kojenie a mnoho ďalších vecí len z menej preferovanej strany.  Na preferovanej strane by sa nemalo nachádzať nič. Svetlo, zvuk a ostatné podnety budú motiváciou pre dieťa a budú ho postupne nútiť otáčať sa do opačnej strany.

b, pokiaľ je problém na základe vyšetrenia rozsiahlejší, je dieťa zaradené do terapie Vojtovou metódou a učíme rodičov, ako správne cvičiť so svojím dieťaťom.

Torticollis                                      

Hovoríme o ňom od 3 mesiaca života dieťaťa.

Stav, kedy má dieťa skrátený kývač hlavy (musculus sternocleidomastoideus) na jednej strane krčnej chrbtice. Príčin môže byť viac - vývoj plodu, pôrod, popôrodné komplikácie. Ide o stuhnutie a postupné zväzivovatenie svalu. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika a terapia.

Pre dieťa je typická výrazná asymetria tváre (tvár je „zliata“ na stranu, kde má dieťa rotovanú hlavičku), zležané záhlavie, plačlivosť, asymetria trupu, ťažkosti s kojením a hlavne tuhosť svalu plus obmedzená pohyblivosť krčnej chrbtice.

Takéto dieťa je nutné zaradiť do terapie Vojtovou metódou a pravidelným a poctivým cvičením sme schopní ťažkosti odstrániť v priebehu pár týždňov až mesiacov.

V prípade, že dieťa nebude zaradené do terapie a správne liečené, je ohrozené viacerými ťažkosťami. Ale o tom až v ďalšom článku...


Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží