AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA A KOŠICE

BA: +421 948 446 652  | KE:  +421 948 697 379

Týždenný rehabilitačný
pobyt SPS (SM-Systém)

Ide o týždenný pobyt, ktorý sa odporúča pacientom v akútnom štádiu ochorenia. Alebo pacientom zo vzdialenejších miest SR alebo mimo SR.

 • Bratislava

  • Pobyt sa začína vstupným vyšetrením a následne pokračuje intenzívnou individuálnou liečbou pacienta. Pacient cvičí 2 hodiny individuálne doobeda a 2 hodiny individuálne poobede. Následne deň končí 1 hodinou skupinového cvičenia.
  • Jedna 2 hodinová terapia zahŕňa manuálne techniky SPS a cvičenie metódou SPS. Snažíme sa cviky pacientom dávkovať postupne a zároveň ich tvoríme každému pacientovi individuálne a na mieru. Cviky vyberáme a indikujem na základe vstupného vyšetrenia a na základe svalovej analýzy.
  • Spolu ide o 18 hodín individuálneho cvičenia a 4 hodiny skupinového cvičenia.
  • Medzi jednotlivými terapiami pacient trávy čas v oddychovej miestnosti, kde má zabezpečený pitný režim (voda, čaj, káva) a malé občerstvenie v podobe croissantov a ovocia.
  • V cene pobytu nie je zahrnutá strava a ubytovanie.

  Viac info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +421 903 760 233

  Cena týždenného rehabilitačného pobytu: 700 €
  V cene pobytu nie je zahrnutá strava a ubytovanie.

 • Košice

  • Pobyt sa začína vstupným vyšetrením a následne pokračuje intenzívnou individuálnou liečbou pacienta. Pacient cvičí 2 hodiny individuálne doobeda a 2 hodiny individuálne poobede. Jedna 2 hodinová terapia zahŕňa manuálne techniky SM systému a cvičenie metódou SM systém. Snažíme sa cviky pacientom dávkovať postupne a zároveň ich tvoríme každému pacientovi individuálne a na mieru. Cviky vyberáme a indikujem na základe vstupného vyšetrenia a na základe svalovej analýzy.
  • Spolu ide o 20 hodín individuálneho cvičenia
  • V cene pobytu nie je zahrnutá strava a ubytovanie.

  Viac info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: 0917 536 152

  Cena týždenného rehabilitačného pobytu: 600 €
  V cene pobytu nie je zahrnutá strava a ubytovanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je SPS (SM-Systém)

Špirálna stabilizácia, SPS (pôvodný názov SM Systém) je rehabilitačná metóda vytvorená českým neurológom MUDr. Richardom Smíškom. Spolu s dcérami  MUDr. Katarínou Smíškovou a MUDr. Zuzanou Smíškovou túto metódu neustále rozvíjajú. SM systém sa v rehabilitačnej praxi používa už 30 rokov. V našom rehabilitačnom centre s ním dosahujeme výborné výsledky najmä pri liečbe hernie disku, skoliózach ale aj pri ďalších diagnózach.

SM systém prepája výhody rehabilitačného cvičenia s prevenciou, kondičným tréningom, regeneráciou a kompenzáciou.

AF REHAB je oficiálny partner MUDr. Smíška, zároveň sme školiteľmi SM Systému pre Slovensko

 SM je skratka pre stabilizáciu a mobilizáciu. Na Slovensku zľudovel názov SM systém, v zahraničí sa viac používa aktuálny názov Špirálna stabilizácia alebo skratka SPS. SM systém je rozšírení vo viacerých európskych krajinách najmä v Nemecku, Čechách ale aj napr. v Južnej Kórei a neustále sa šíri ďalej.

SM systém je schopný v jednom cviku kombinovať posilňovanie jedného svalu alebo skupiny svalov a relaxáciu ďalšieho svalu alebo svalovej skupiny. tomuto efektu sa hovorí Recipročná inhibícia. Ide o stabilizačné a mobilizačné cvičenie, pri ktorom dochádza k aktivácii špirálnych svalových reťazcov, ktoré stabilizujú pohybový aparát. Do SM systému nepatrí iba cvičenie. Metóda má 2 časti. Prvou sú špeciálne manuálne techniky, ktoré slúžia na uvoľnenie skrátených svalov a druhou je samotné cvičenie SM systému. Manuálne techniky výrazne skracujú proces liečby. Pri správnom cvičení pod vedením špecialistov na metódu SM systém sa u pacienta postupne aktivujú špirálne svalové reťazce, ktoré vytvárajú osové postavenie tela, trakciu a centráciu chrbtice. Na základe týchto svalov sa vytvárajú špirálne stabilizátory a zdravý fyziologický pohyb. 

Čo pravidelným cvičením SM systému dosiahnete

 • špirálnu stabilizáciu chrbtice (stabilizácia chrbtice prostredníctvom svalových reťazcov) 
 • naučíte sa zapojiť šikmé brušné svaly
 • relaxovať svaly pozdĺž chrbtice
 • vytiahnutie chrbtice smerom nahor
 • posilnenie medzilopatkových svalov
 • osové postavenie tela
 • mobilizácia chrbtice do rotácie pri súčasnej stabilizácii
 • regenerácia kĺbov
 • regenerácia medzistavcových platničiek
 • získate a zautomatizujete si prirodzené fyziologicky správne pohybové vzory
 • naučíte sa zdravému držaniu tela, zdravej chôdzi,  behu a zbavíte sa bolesti

Pre koho je metóda určená: SM systém je vhodný pre všetky vekové kategórie. Deti začínajú cvičiť cca v 3 rokoch, maximálny vek nie je určený. SM systém je vhodný aj pre tehotné ženy a dôchodcov.

Pre získanie výhod z cvičenia SM systému je dôležitá správna technika cvičenia, technika dýchania, použitie originálnych SM lán, rýchlosť, dĺžka cvičenia, výber vhodných cvikov ako aj počet opakovaní za deň. 

POZOR – kvalitu liečby garantujeme len originálnym lanom na metódy SM Systém. Kvalitu liečby garantujeme len pod dohľadom lekára alebo fyzioterapeuta, ktorý sa špecializuje na metódu SM Systém a pravidelne sa vzdeláva v metóde

Lano si môžete zakúpiť tu >>

Čo je Vojtova metóda

Vojtova metóda alebo metóda reflexnej lokomócie je súbor cvičebných techník, používaných na liečbu hybných porúch, zostavená MUDr. Václavom Vojtom.
Na základe liečby detí s detskou mozgovou obrnou boli identifikované špecifické body, vďaka ktorým je možné stimulovať telo k určitým vrodeným pohybom, a to hlavne tlakom na príslušné miesta. Okrem samovoľnej pohybovej aktivity dochádza súčasne k fyziologickej aktivácii bránice a svalov brušnej steny, pravidelnému hlbokému dýchaniu,  upraveniu tepovej frekvencie, pozitívnej stimulácii nervových centier a celkovému zlepšeniu mentálnej aktivity. Metóda je založená na znalosti vývoja pohybových vzorcov počas života dieťaťa. Vývoj pohyblivosti (motoriky) človeka je určený geneticky, prebieha úplne automaticky a je pokračovaním vývoja v maternici. Vývojová kineziológia sa zaoberá motorickým vývojom dieťaťa a dáva terapeutovi pravidlá k rozpoznaniu ideálnej hybnosti dieťaťa. Znalosť vývojovej kineziológie je prínosom nielen pre rehabilitáciu pohybových porúch v pediatrii, ale má svoje nezastupiteľné miesto aj v rehabilitácii dospelých.

Vojtova metóda zahŕňa tri modely:

 1. model sa nazýva reflexné plazenie
 2. model sa nazýva reflexné otáčanie
 3. model sa nazýva 1. pozícia

Prostredníctvom terapeutických modelov a zodpovedajúcich bodov (aktivačných zón) vyvoláva terapeut u pacienta svalovú súhru. Tieto svalové súhry sú identické so svalovou súhrou, ktorú pozorujeme u detí počas ich motorického vývoja vo veku do jedného roka. Cieľom nie je naučiť pacienta sa otáčať či plaziť, ale vyvolať, prípadne obnoviť vrodené svalové vzorce, ktoré umožňujú kvalitný postoj a chôdzu.

Deti

 • Detská mozgová obrna (DMO)
 • Fixované asymetrické držanie hlavy (tortikolis)
 • Paréza brachiálneho plexu
 • Rázštep chrbtice
 • Pes equinovarus - konská noha
 • Skolióza
 • Ortopedické vady hrudníka
 • Iné neurologické ochorenia

Dospelí

 • Cievna mozgová príhoda
 • Periférna paréza
 • Stavy po úrazoch miechy
 • Iné neurologické ochorenia

Čo je Spiraldynamik

 • Koncept, ktorý sa zaoberá držaním a koordináciou pohybového aparátu – jeho trojrozmernou pohyblivosťou.
 • Využíva poznatky z anatómie, fyzikálnych zákonov a vývoja ľudského pohybového aparátu v priebehu evolúcie, k správnemu vedeniu pohybu – trojrozmernému, dynamickému a systematickému.

Najjednoduchšia odpoveď znie: Spiraldynamik je návod k použitiu pre vlastné telo – inovatívny pre terapiu, tréning a dennú činnosť.


Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

Pobočka Bratislava

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

Pobočka Košice

AF REHAB plus, s.r.o., Letná 42, Košice
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 697 379

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava, Košice | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží