AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA

recepcia@afrehab.sk | +421 948 446 652  

Skupinové cvičenia SM-Systém (SPS)

Skupinové cvičenia nie je určené pre úplných začiatočníkov. Sú vhodné pre pacientov, ktorí prešli vstupným vyšetrením, terapiou a ich zdravotný stav je zastabilizovaný. Neodporúča sa prihlasovať na skupinové cvičenia pacientom ktorý majú akútne bolesti alebo nevedia cvičiť a aktivovať sa pomocou metódy SM Systém. Na naše skupinové cvičenie sa môžu aj klienti, ktorí sa naučili cvičiť v inom rehabilitačnom alebo športovom centre.
Skupinové cvičenie trvá 55 minút a cvičí sa na hudbu podľa terapeuta. 45 minút je samotné cvičenie a 15 minút sa vykonáva strečing.

Chcem začať cvičiť

Cena skupinového cvičenia je 8 €. Maximálny počet cvičiacich je 10.

Objednávať sa môžete na tel. čísle 0948 44 66 52 alebo mailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termíny skupinových cvičení:

 Utorok
  Mgr. Krisztián Domonkos
18:00-19:00
 Streda
  Mgr. Krisztián Domonkos
18:00-19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je SPS (SM-Systém)

Špirálna stabilizácia, SPS (pôvodný názov SM Systém) je rehabilitačná metóda vytvorená českým neurológom MUDr. Richardom Smíškom. Spolu s dcérami  MUDr. Katarínou Smíškovou a MUDr. Zuzanou Smíškovou túto metódu neustále rozvíjajú. SM systém sa v rehabilitačnej praxi používa už 30 rokov. V našom rehabilitačnom centre s ním dosahujeme výborné výsledky najmä pri liečbe hernie disku, skoliózach ale aj pri ďalších diagnózach.

SM systém prepája výhody rehabilitačného cvičenia s prevenciou, kondičným tréningom, regeneráciou a kompenzáciou.

AF REHAB je oficiálny partner MUDr. Smíška, zároveň sme školiteľmi SM Systému pre Slovensko

 SM je skratka pre stabilizáciu a mobilizáciu. Na Slovensku zľudovel názov SM systém, v zahraničí sa viac používa aktuálny názov Špirálna stabilizácia alebo skratka SPS. SM systém je rozšírení vo viacerých európskych krajinách najmä v Nemecku, Čechách ale aj napr. v Južnej Kórei a neustále sa šíri ďalej.

SM systém je schopný v jednom cviku kombinovať posilňovanie jedného svalu alebo skupiny svalov a relaxáciu ďalšieho svalu alebo svalovej skupiny. tomuto efektu sa hovorí Recipročná inhibícia. Ide o stabilizačné a mobilizačné cvičenie, pri ktorom dochádza k aktivácii špirálnych svalových reťazcov, ktoré stabilizujú pohybový aparát. Do SM systému nepatrí iba cvičenie. Metóda má 2 časti. Prvou sú špeciálne manuálne techniky, ktoré slúžia na uvoľnenie skrátených svalov a druhou je samotné cvičenie SM systému. Manuálne techniky výrazne skracujú proces liečby. Pri správnom cvičení pod vedením špecialistov na metódu SM systém sa u pacienta postupne aktivujú špirálne svalové reťazce, ktoré vytvárajú osové postavenie tela, trakciu a centráciu chrbtice. Na základe týchto svalov sa vytvárajú špirálne stabilizátory a zdravý fyziologický pohyb. 

Čo pravidelným cvičením SM systému dosiahnete

 • špirálnu stabilizáciu chrbtice (stabilizácia chrbtice prostredníctvom svalových reťazcov) 
 • naučíte sa zapojiť šikmé brušné svaly
 • relaxovať svaly pozdĺž chrbtice
 • vytiahnutie chrbtice smerom nahor
 • posilnenie medzilopatkových svalov
 • osové postavenie tela
 • mobilizácia chrbtice do rotácie pri súčasnej stabilizácii
 • regenerácia kĺbov
 • regenerácia medzistavcových platničiek
 • získate a zautomatizujete si prirodzené fyziologicky správne pohybové vzory
 • naučíte sa zdravému držaniu tela, zdravej chôdzi,  behu a zbavíte sa bolesti

Pre koho je metóda určená: SM systém je vhodný pre všetky vekové kategórie. Deti začínajú cvičiť cca v 3 rokoch, maximálny vek nie je určený. SM systém je vhodný aj pre tehotné ženy a dôchodcov.

Pre získanie výhod z cvičenia SM systému je dôležitá správna technika cvičenia, technika dýchania, použitie originálnych SM lán, rýchlosť, dĺžka cvičenia, výber vhodných cvikov ako aj počet opakovaní za deň. 

POZOR – kvalitu liečby garantujeme len originálnym lanom na metódy SM Systém. Kvalitu liečby garantujeme len pod dohľadom lekára alebo fyzioterapeuta, ktorý sa špecializuje na metódu SM Systém a pravidelne sa vzdeláva v metóde

Lano si môžete zakúpiť tu >>

Čo je Vojtova metóda

Vojtova metóda alebo metóda reflexnej lokomócie je súbor cvičebných techník, používaných na liečbu hybných porúch, zostavená MUDr. Václavom Vojtom.
Na základe liečby detí s detskou mozgovou obrnou boli identifikované špecifické body, vďaka ktorým je možné stimulovať telo k určitým vrodeným pohybom, a to hlavne tlakom na príslušné miesta. Okrem samovoľnej pohybovej aktivity dochádza súčasne k fyziologickej aktivácii bránice a svalov brušnej steny, pravidelnému hlbokému dýchaniu,  upraveniu tepovej frekvencie, pozitívnej stimulácii nervových centier a celkovému zlepšeniu mentálnej aktivity. Metóda je založená na znalosti vývoja pohybových vzorcov počas života dieťaťa. Vývoj pohyblivosti (motoriky) človeka je určený geneticky, prebieha úplne automaticky a je pokračovaním vývoja v maternici. Vývojová kineziológia sa zaoberá motorickým vývojom dieťaťa a dáva terapeutovi pravidlá k rozpoznaniu ideálnej hybnosti dieťaťa. Znalosť vývojovej kineziológie je prínosom nielen pre rehabilitáciu pohybových porúch v pediatrii, ale má svoje nezastupiteľné miesto aj v rehabilitácii dospelých.

Vojtova metóda zahŕňa tri modely:

 1. model sa nazýva reflexné plazenie
 2. model sa nazýva reflexné otáčanie
 3. model sa nazýva 1. pozícia

Prostredníctvom terapeutických modelov a zodpovedajúcich bodov (aktivačných zón) vyvoláva terapeut u pacienta svalovú súhru. Tieto svalové súhry sú identické so svalovou súhrou, ktorú pozorujeme u detí počas ich motorického vývoja vo veku do jedného roka. Cieľom nie je naučiť pacienta sa otáčať či plaziť, ale vyvolať, prípadne obnoviť vrodené svalové vzorce, ktoré umožňujú kvalitný postoj a chôdzu.

Deti

 • Detská mozgová obrna (DMO)
 • Fixované asymetrické držanie hlavy (tortikolis)
 • Paréza brachiálneho plexu
 • Rázštep chrbtice
 • Pes equinovarus - konská noha
 • Skolióza
 • Ortopedické vady hrudníka
 • Iné neurologické ochorenia

Dospelí

 • Cievna mozgová príhoda
 • Periférna paréza
 • Stavy po úrazoch miechy
 • Iné neurologické ochorenia

Čo je Spiraldynamik

 • Koncept, ktorý sa zaoberá držaním a koordináciou pohybového aparátu – jeho trojrozmernou pohyblivosťou.
 • Využíva poznatky z anatómie, fyzikálnych zákonov a vývoja ľudského pohybového aparátu v priebehu evolúcie, k správnemu vedeniu pohybu – trojrozmernému, dynamickému a systematickému.

Najjednoduchšia odpoveď znie: Spiraldynamik je návod k použitiu pre vlastné telo – inovatívny pre terapiu, tréning a dennú činnosť.


Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží