AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA

recepcia@afrehab.sk | +421 948 446 652  

10 dôležitých rád predtým, ako začnete cvičiť metódou SPS (SM-systém)

  1. Vyhľadajte špecializované pracovisko metódy SPS/špecialistu na metódu SPS
    AF REHAB, s.r.o., so sídlom v Bratislave je jediné špecializované pracovisko na metódu SPS (SM-systém) na Slovensku. Všetci naši fyzioterapeuti si prešli všetkými kurzami metódy SPS a majú veľa pracovných skúseností s metódou a jej aplikáciou pri rôznych diagnózach. Samozrejme, za tie roky sme na Slovensku a v Čechách vyškolili množstvo odborníkov, a preto odporúčam vyhľadať si na webových stránkach metódy toho svojho terapeuta, ktorý je vám najbližšie.

10 dôležitých rád predtým, ako začnete cvičiť  metódou SPS (SM-systém)

2. Podstúpte odbornú diagnostiku a svalovú analýzu vášho pohybového aparátu
Pred samotným cvičením je veľmi dôležité, aby pacient podstúpil dôkladné vyšetrenie a svalovú analýzu svojho pohybového aparátu. Ideálne je, keď je vyšetrenie doplnené o snímky z RTG alebo o CD s MRI.

3. Vhodný vyber cvikov vzhľadom na vašu diagnózu a svalovú nerovnováhu
Na základe správneho vyšetrenia je potrebné zvoliť aj vhodné cviky pre pacienta. Nie každý cvik je dobrý pre tú vašu diagnózu, preto treba dôkladne vyberať, čo vám pomôže, a čo, naopak, môže váš zdravotný stav zhoršovať. Máme sériu základných cvikov, ktoré slúžia na regeneráciu tela. Len s nimi však nemôžete očakávať uzdravenie, a preto sa nikdy do cvičenia nepúšťajte sami bez odborného dohľadu.

4. Manuálne techniky pred cvičením
Neoddeliteľnou súčasťou metódy sú aj špeciálne manuálne techniky, ktoré MUDr. Richard Smíšek k tejto metóde vymyslel. Vykonávajú sa pred samotným cvičením a slúžia na uvoľnenie skrátených svalov. Pomáhajú k tomu, aby sa pacientovi následne ľahšie cvičilo a zvládol správne aktivovať svalové reťazce, ktoré ho majú stabilizovať. Zo skúseností ale viem, že sme v AF REHAB asi jediní, kto ich pred každou terapiou vykonáva. Ostatným terapeutom sa zdajú namáhavé, a preto dajú pacientov len do skupinky a navyše bez individuálneho prístupu.

5. Individuálny prístup k pacientovi
Po zvládnutí manuálnych techník prechádzame k individuálnemu cvičeniu s pacientom. Nikdy necvičíme na začiatok s pacientom v skupinke. Cvičenie sa zdá ľahké, ale v priebehu terapie sa presvedčíte, že ak máte všetko správne aktivovať, ide o namáhavé cvičenie. Preto nie je možné, aby terapeut počas jednej terapie zvládol viac pacientov naraz. Jeden pacient je tak akurát. Pokiaľ vás hneď od začiatku dajú do skupinky medzi viacerých pacientov – UTEKAJTE!!! Nie ste na správnom mieste. Pacienti s rôznymi diagnózami a s rôznymi svalovými nerovnováhami nemôžu predsa cvičiť tie isté cviky. Minimálne prvé 2 mesiace, než sa pacient zastabilizuje, musí cvičiť individuálne, a následne môže prejsť na skupinové cvičenia.

6. Používajte na cvičenie len originálne lano metódy SPS
Garantujeme liečbu len originálnym lanom metódy SPS. Občas sa stane, že sa na trhu objaví duplikát lana, ktorý má inú farbu, hrúbku, dĺžku alebo odpor. Dnes je na trhu možné si zakúpiť rôzne expandery, laná. Lenže originál je len jeden. Lano SPS má špecifickú dĺžku, hrúbku a aj odpor. To všetko spolu vytvára správnu silu na aktiváciu svalových reťazcov, a teda aj liečbu. A preto nie je možné ho ničím iným nahradiť.

7. Správne uchytenie lana
Je veľmi dôležité si lano správne uchytiť. Slúži na to veľmi jednoduché pravidlo. Lano si pacient alebo človek, ktorý s ním ide cvičiť, uchytí maximálne do výšky svojich lakťov, keď stoji. Od lakťov smerom dolu môže byť lano uchytené kdekoľvek. Nad lakte sa už uchytávať neodporúča pre zlú aktiváciu svalov. Uviazať si ho môžete v domácom prostredí o čokoľvek (radiátor, kľučka od dverí, noha od stola...). Fantázii sa medze nekladú, len nie vyššie, ako sú vaše lakte v stoji. Lano má dve koncovky. Čiernu – tenšiu a zelenú – hrubšiu. Na začiatok je dobré využívať tú čiernu – tenšiu koncovku. Postupne ako sa zdravotný stav zlepšuje, môžete si lano previazať na zelenú koncovku. Nikdy však neuväzujte obe koncovky naraz.

8. Správny odpor pri cvičení
Lano po správnom uchytení má byť pri cvičení jemne napnuté. Keď sú ruky vystreté smerom dopredu, lano má veľmi jemne ovísať a pri aktivácii má prísť k jeho jemnému napätiu. Postupne ako sa nám zlepšuje stabilizácia si môžeme po troške odpor lana zväčšovať, ale pozor!!! Netreba to preháňať. Ako sa vraví: „pomaly ďalej zájdeš“, a to platí aj pri cvičení SPS.

9. Akou pozíciou začať cvičiť cviky SPS
Nič sa nedá urýchliť a všetko má svoju postupnosť a čas. Preto začíname od nižších pozícií a postupne prechádzame do vyšších a koordinačne náročnejších cvikov. Začíname teda v sede, postupne prechádzame do stoja, cvičení s nohou na podložke SPS, prenášaním váhy z nohy na nohu... až skončíme cvikmi na podložke a samotným nácvikom správnej koordinovanej chôdze, čo je cieľom celého cvičenia. Správna koordinovaná chôdza a prenesenie stabilizácie do bežných denných činností, čím zabránime tomu, aby nastala recidíva ochorenia.

10. Dávkovanie a dĺžka cvičenia
Menej je viac!!! Cviky metódy SPS si môžeme jednoducho rozdeliť na symetrické (cvičíme obomi rukami) a asymetrické (cvičíme jednou rukou). Symetrické cviky v počte opakovaní 8-12 a asymetrické v počte 6-8 opakovaní. Na regeneráciu tela stačí cvičiť denne približne 15 minút. Pri liečbe pacienta je to už iné. Tu odporúčame cvičiť pravidelne 5 krát denne. 4 krát denne malú zostavu a jedenkrát denne veľkú zostavu cvikov. Vždy je ale dôležité prihliadať na zdravotný stav a kondíciu pacienta.


Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží