AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA

recepcia@afrehab.sk | +421 948 446 652  

Vývoj dieťaťa od narodenia až po zdravú chôdzu. 3. časť - globálny model 3 mesiace

Bábätko rastie ako z vody a dni ubiehajú rýchlo. Prešli prvé 3 mesiace a dnes si popíšeme ďalšie dni fyziologického – zdravého vývinu vášho bábätka. Popíšeme si, čo všetko sa udeje v období 3. mesiaca života. Vo všeobecnosti si na začiatok musíme povedať, že z pohľadu fyzioterapie sa do 6 mesiacov života popisuje vývoj samostatne v polohe na chrbte a v polohe na bruchu. Preto aj my budeme hodnotiť dieťatko z dvoch polôh.

 

Vývoj dieťaťa od narodenia až po zdravú chôdzu. 3. časť - globálny model 3 mesiace 

Poloha na chrbte:

V období 3. mesiaca života je už dieťa symetrické a má vytvorenú opornú bázu o panvu, lopatky a hlavu. Celá chrbtica je v kontakte s podložkou. Dieťa má už natoľko silnú ventrálnu muskulatúru (brušné svaly), že vie udržať nohy nad podložkou v 90° uhle a teda mimo opornú bázu. Nazývame to často krát 90-90-90 (ide o uhol zohnutia v jednotlivých kĺboch dolných končatín).

Ďalším dôležitým míľnikom je schopnosť dieťaťa si spojiť ruky a dávať si ich do pusy. Hovoríme teda o koordinácii ruka-oko-ústa. Je to pre nás aj veľmi dôležitá informácia z pohľadu vývinu mozgu, lebo nám to dáva informáciu o prepojení hemisfér mozgu.  Dieťa dokáže v tomto veku už izolovaný pohyb očí 30° do strán.

Do 3. mesiaca života robí novorodenec v bedrovom kĺbe len flexiu a extenziu (ohýba a vystiera bedrový kĺb). Od 3. mesiaca života už dokáže  dieťa vykonať aj vonkajšiu  a vnútornú rotáciu v bedrovom kĺbe. Kĺb sa teda vyvíja do guľovitého kĺbu.

  

Poloha na bruchu:

V polohe na bruchu má dieťa v 3. mesiaci života vytvorenú opornú bázu. Ide o aktívnu polohu ktorú dieťa zaujíma a zaťaženie je na lakťoch a symfýze. Oporná báza vytvára pomyselný trojuholník. Hlava je mimo opornú bázu a ťažisko je na symfýze. Dieťa sa opiera o lakte ktoré sú pred ramenami, tým pádom sa uvoľní predlaktie a má voľné prsty pre chytanie hračiek. Nejde však o cielený úchop, ten sa rozvíja v neskoršom období života.

Krčná chrbtica ale v podstate už celá chrbtica je napriamená bez akýchkoľvek odchyliek, čo znamená že medzi každým jedným stavcom je rotácia. Chrbtica je rotabilná.

V 3. mesiaci sa objavuje aj prvý izolovaný pohyb a to v krčnej chrbtici. Hlava ide do 30° rotácie bez toho aby prišlo k úklonom v chrbtici.

V bedrových kĺboch máme nulové postavenie čo sa prejaví tým, že nohy sú voľné za trupom.

 

 

Čo je dôležité v tomto období?

Je dôležité, aby vaše dieťatko v tomto období rotovalo (točilo) hlavičku na obe strany. Pokiaľ aj naďalej pretrváva preferovanie rotácie hlavičky do jednej strany, dochádza už k zlému vývinu a je dobré kontaktovať terapeuta Vojtovej metódy, aby dieťa diagnostikoval a navrhol spôsob liečby - či už samotným cvičením Vojtovou metódou, alebo polohovaním (NIE polohovacím vankúšom). Pokiaľ by sme dieťa nechali bez nápravy, prejaví sa to v ďalšom štádiu vývinu a to najpravdepodobnejšie zlou centráciou jedného ramenného kĺbu, čo bude mať za následok nestabilitu dieťatka.

V polohe na brušku by dieťa malo zaujímať opornú bázu o lakte a symfýzu. Ak nie je schopné sa udržať v polohe na bruchu, je veľmi plačlivé, je tu predpoklad oslabenej brušnej muskulatúry, čo môže zapríčiňovať napríklad diastáza brucha alebo aj niečo iné. Preto je opäť dobré vyhľadať terapeuta Vojtovej metódy, aby dieťa diagnostikoval a navrhol spôsob liečby

Vo všeobecnosti by malo v tomto období prísť k preventívnemu vyšetreniu vášho dieťaťa, pretože v tomto období sa môžu začať prejavovať rôzne vývinové odchylky. Terapeut Vojtovej metódy na základe spontánnej hybnosti dieťaťa, vyšetrenia primitívnych reflexov a polohových testov je schopný dôkladne vyšetriť dieťa a poprípade odhaliť akékoľvek odchylky od fyziologického-normálneho vývinu.

Pokiaľ sa dieťa vyvíja správne, malo by sa u neho ukázať všetko vyššie napísané. Dôležité je zdôrazniť, že sa to týka detí s fyziologickým – prirodzeným pôrodom. Pokiaľ sa vaše dieťa nevyvíja fyziologicky, vyhľadajte odbornú pomoc a neváhajte nás kontaktovať.

V ďalšej časti si preberieme vývin dieťaťa v období okolo 4,5 mesiaca.

 


Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží