AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA

recepcia@afrehab.sk | +421 948 446 652  

Pooperačná rehabilitácia

Je pooperačná rehabilitácia po ortopedických zákrokoch dôležitá? ÁNO! PREČO? Práve odpovedi na túto otázku sa budeme zaoberať v nasledujúcich riadkoch.

V praxi sa často stretávame s tým, že pacienti majú mylnú informáciu, že operačný zákrok im vyrieši všetky problémy, ktorým čelili práve pred výkonom. Pravdou je, že v nevyhnutných prípadoch je potrebný operačný výkon k odstráneniu mechanickej príčiny. Pre predstavu v ortopedickom ponímaní ide o odstránenie rôznych výrastkov, tvarových anomálií, zošitie natrhnutých, alebo pretrhnutých štruktúr, fixáciu zlomenín alebo náhradu poškodeného tkaniva. Každý z týchto výkonov si vyžaduje istý zásah do tkaniva, ktoré je po zákroku zmenené. Na túto zmenu telo zareaguje tak, že nájde náhradný mechanizmus, ako nahradiť funkciu operovanej časti a tým sa naruší správny pohybový stereotyp daného segmentu, následne aj celého tela. Preto je dôležitá včasná odborná starostlivosť fyzioterapeuta. Aby operačný výkon mohol byť hodnotený ako úspešný je potrebné prinavrátiť funkciu a správny pohybový stereotyp. To je úlohou fyzioterapeuta. Cieľom po ortopedických výkonoch, je dosiahnuť fyziologický rozsah pohybu, svalovú silu a hlavne dosiahnuť správny funkčný pohyb bez bolesti. Žiaľ v praxi sa stretávame s tým, že pacienti našu pomoc vyhľadajú veľmi neskoro alebo sa k nám dostanú až s iným problémom, ktorý má funkčný súvis práve s nedostatočnou rehabilitáciou po operačnom výkone. Takto vznikajú artrofibrotické stavy, ktoré sa vyznačujú úplnym zatuhnutím kĺbu a tieto stavy sú žiaľ ireverzibilné a človeka obmedzujú po zbytok života. Ak je to váš prípad, neváhajte a vyhľadajte pomoc odborníka.

 


Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží