AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA

recepcia@afrehab.sk | +421 948 446 652  

Bolesti hlavy podľa TČM. Migréna - rozlíšenie príznakov a príčin.

Nie každá bolesť hlavy je migréna a naopak migréna nie je iba bolesť hlavy. Bolesť hlavy je iba jedným z príznakov migrény, ku ktorej obvykle tiež patrí nevoľnosť, zvracanie, svetloplachosť, väčšia citlivosť na zvuky, zápachy atď. Západná medicína rozlišuje migrénu s aurou (aura = predzvesť) a migrénu bez aury. Aura predchádza vlastným bolestiam hlavy a prejavuje sa najčastejšie prechodnou poruchou zraku alebo rôznymi poruchami zorného poľa. Východná medicína sa na migrénu a všetky bolesti hlavy pozerá komplexnejšie. Za bolesťou hľadá vinníka a snaží sa odstrániť príčinu, ktorá môže byť u každého jedinca úplne odlišná, preto je vhodné objednať sa na osobnú konzultáciu.


Všeobecne pomôže strava posilňujúca pečeň a obmedzujúce migrény. Významný terapeut a svetoznámy odborník na čínsku medicínu Giovanni Maciocia uvádza komplexný prehľad najčastejších príčin bolestí hlavy a ich popis. Bolesti hlavy sa podľa neho najlepšie rozlišujú podľa vnútorného alebo vonkajšieho pôvodu:

Vonkajšie (rýchly nástup, krátka doba trvania):

 • Vonkajší veterný chlad: akútna bolesť hlavy so stuhnutosťou v zátylku
 • Vonkajšia veterná horkosť: akútna silná bolesť hlavy
 • Vonkajší vietor-vlhkosť: akútna silná tupá bolesť hlavy

Vnútorné (postupný nástup, dlhá doba trvania):

 • Stúpajúci jang pečene, oheň pečene: pulzujúca
 • Vlhkosť: tupá bolesť hlavy s pocitom ťažkosti
 • Hlien: tupá bolesť hlavy s pocitom ťažkosti a motaním hlavy
 • Stáza krvi: intenzívna pevne lokalizovaná, bodavá, vŕtavá bolesť hlavy
 • Vietor pečene: ťahavá bolesť hlavy
 • Horúčosť žalúdka: intenzívna bolesť hlavy na čele
 • Akumulácia potravy: silná tupá bolesť hlavy na čele
 • Nedostatok krvi: tupá bolesť hlavy na temene
 • Nedostatok čchi žalúdka a sleziny: mierna tupá bolesť hlavy na čele
 • Prázdnota obličiek: bolesť hlavy s pocitom prázdnoty hlavy

U bolestí hlavy vnútorného pôvodu je podľa tradičnej čínskej medicíny veľmi dôležité rozlišovať medzi bolesťami pochádzajúcimi z plnosti a bolesťami pochádzajúcimi z prázdnoty. Medzi najbežnejšie príčiny bolesti hlavy z plnosti patrí vzostup jangu pečene, oheň pečene, hlien, stáza krvi, vietor pečene, horkosť žalúdka a akumulácia potravy; najbežnejšie príčiny bolesti hlavy z prázdnoty zahŕňajú nedostatok krvi, nedostatok čchi žalúdka a sleziny a prázdnotu obličiek

Charakter bolesti.

Tupá bolesť zvyčajne ukazuje na nedostatok, zatiaľ čo intenzívna, ostrá bolesť obvykle na nadbytok. Pulzujúca a rozpínavá bolesť je známkou vzostupu jangu pečene, ťahavá bolesť znamená vietor pečene a jasne lokalizovaná, vŕtavá bolesť ukazuje na stáze krvi. Tupé bolenie, kedy je hlava akoby omotaná alebo vyplnená vatou, a pocit ťažkosti sú známkou vlhkosti alebo hlienu. Bolesť hlavy pociťovaná v jej „vnútrajšku“ býva obvykle dôsledkom prázdnoty obličiek.

Každý človek je jedinečný a treba ku každému pristupovať individuálne.

Preto ak máte ťažkosti s migrénou a klasický spôsob liečby nezaberá, neváhajte sa u nás objednať na vyšetrenie TCM.


Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží